Betonarna

Ob gradnji nove separacije smo pričeli tudi z izgradnjo nove, moderne betonarne, ki je bila prevzeta v upravljanje v letu 2006.

Gre za stolpno postrojenje dimenzije 7 x 5 m za proizvodnjo betona, elevatorjem v izmeri 27 m, silosom s kapaciteto 270 m3 za frakcije z šestimi prekati ter horizontalnim dvoosovinskim mešalcem. Sistem je preko etherneta povezan z separacijo, od koder preko trakov avtomatsko dobiva vhodni material z zmogljivostjo pretoka posameznih frakcij 180 m3/h. Betonarna je projektirana za proizvodnjo svežega betona kapacitete 110 m3/h. Zaradi skrbi za okolje smo poleg betonarne predvideli tudi napravo za grobo čiščenje vode iz mešalcev in betonskih črpalk. Kapaciteta čiščenja vod z betoni je do 25 m3/h, kapaciteta čiščenja vod z ometi pa do 10 m3/h.
Reciklirana voda se ponovno uporablja pri izdelavi nekonstruktivnih betonov. V naslednjih letih predvidevamo investiranje v dodaten usedalnik, ki bi nam omogočil pridobitev vode, ki bi bila primerna tudi za pranje avtomešalcev in betonskih črpalk.

Betoni, ki jih proizvajamo, imajo pridobljen Certifikat tovarniške kontrole proizvodnje REG2 -0004 -01-ZGPro1-2247, kar pomeni, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju kontrole proizvodnje, opisanih v standardih SIST EN 206:2013 + A1:2016 in SIST EN 206:2013 + A1:2016/AC101:2018 ter SIST 1026:2016.