Gradbeni odpadki

Konec leta 2015 smo pridobili Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R5 v sklopu Zbirno-predelovalnega centra Mali Medvejk. Dovoljenje št. 35402-11/2015-19, let nam omogoča sprejem in predelavo nenevarnih odpadkov iz spodnje tabele:

 KLAS. ŠT. VRSTA PREVZETEGA GRADBENEGA MATERIALA
 17 01 01  beton – sortiran brez drugih primesi v kosih velikosti do 500mm
 17 01 01  beton – armirani brez drugih primesi v kosih velikosti do 500mm
 17 01 01  beton – armirani v velikih kosih, kjer je potrebno razbijanje
 17 01 02  opeka – sortirana brez drugih primesi
 17 01 03  ploščice, keramika in strešna opeka – sortirana brez drugih primesi
 17 01 07  mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06 – brez drugih primesi – ni potrebno ročno izločanje
 17 01 07  mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06 – brez drugih primesi – potrebno ročno izločanje
 17 03 02  bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 (ne vsebujejo premogov katran) – sortirana brez drugih primesi
 17 05 04  zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03
 17 05 08  tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 07
 17 08 02  gradbeni material na osnovi sadre, ki niso zajeti v 17 05 07
 17 09 04  mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
 10 13 11  odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov na osnovi cementa, ki niso navedeni pod 10 13 09 in 10 13 10
 10 13 14  odpadni beton in odpadni mulj iz betona