Separacija

V letu 2005 je podjetje zaključilo z investicijo v nov obrat za drobljenje in separiranje kamna. Na voljo imamo prvorstno vhodno surovino in sicer 99,8% apnenec kredne starosti, iz katere predrabljamo različne granulacije materiala.

Ker nam ni vseeno za okolje, v katerem se nahajamo, smo se odločili za zaprt sistem z 16 silosi, s čimer lahko poleg znatnega zmanjšanja emisij prašnih delcev v okolje tudi dobro kontroliramo vlago v materialu, kar nam omogoča izredno dober nadzor nad proizvodno kvaliteto.

Poleg različnih kamenih frakcij za proizvodnjo betonov in asfaltnih mešanic pridobivamo tudi apnenčevo moko, ki se uporablja pri biološkem kmetijstvu ali vrtnarjenju zaradi svojega kompleksnega učinka na tla, na procese v resorbciji rastlin, njihovi zaščiti in zaščiti celotnega ekosistema.

Računalniško voden sistem proizvodnje omogoča upravljanje postrojenja z enega mesta, kar racionalizira poslovanje. Vhodna kapaciteta primarnaga mlina znaša 240 t/h, kar omogoča proizvodnjo, ki je zadostna za zadovoljevanje potreb Notranjsko-Kraške regije ter sosednjega Trsta z okolico.

Kameni agregati so v letu 2005 prejeli EC certifikat kontrole proizvodnje 1404-CPD-1004 kar pomeni, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju skladnosti proizvodnje, opisanih v standardih SIST EN 12620:2002, SIST EN 13242:2003 in SIST EN 13043:2002.

Naša zavezanost h kvaliteti se odraža tudi v pridobljenem certifikatu ISO 9001, naša želja pa je pridobitev okoljskega certifikata ISO 14001.