Skrb za okolje

trees-web

Ker nam ni vseeno za okolje, v katerem živimo, je podjetje P.G.M. INŽENIRING d.o.o. postavilo tehnološko sodobno drobilnico kamenja in betonarno po najnovejših standardih. Emisije v okolje so neznatne, kameni agregati manjših granulacij so deponirani v silosih, kar onemogoča prašenje, ob tem pa imamo proti prašenju vgrajen tudi vrhunski odpraševalni sistem, ki fine delce zbira v za to postavljen silos.

Ob betonarni stoji Betonwash 25, sodobna naprava za reciklažo betona, za grobo čiščenje voda iz pranja mešalcev, mikserjev in betonskih črpalk. Kapaciteta čiščenja vod z betoni je do 25 m3/h.

Ker je naša dejavnost povezana s posegi v okolje se zavedamo, da bo le ob strogem upoštevanju vseh okoljskih predpisov mogoče okoliškim prebivalcem zagotavljati življenju primerno okolje.

S stalnim izobraževanjem in ozaveščanjem zaposlenih skrbimo za čisto okolje in sledimo razvoju novih tehnologij, zaradi stalnega izboljševanja in preprečevanja morebitnega onesnaženja.
Gregor M. Jošt univ. dipl. ekon.
Direktor